Veiligheid in organisaties

"Bereiken van grote resultaten in een veilige werkomgeving"

NAVIGATOR CONSULT

Over ons

Consultancy Navigator Consult

Onze missie.

Bereiken van grote resultaten in een veilige werkomgeving.

Propositie.

Wij ondersteunen onze cliënten in het operationaliseren van de strategie en de arbo- en procesveiligheid daarvan. Dat kan betekenen dat we een bekend issue adresseren, een (veiligheidskundig) onderzoek uitvoeren of dat we een verborgen kans op het grensvlak van manufacturing, veiligheid en duurzaamheid identificeren. Wij zijn er van overtuigd dat een veilige werkplek en een efficiënte operatie elkaar juist versterken. Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de bedrijfsprestatie door het combineren van expertise in Manufacturing, Supply Chain en HSE (Health, Safety en Environment). Al onze medewerkers of interim professionals zijn opgeleid in en hebben ervaring met veiligheid in toonaangevende organisaties.

Partner.

Wij zijn partner met:

Partner CGE Risk Management Solutions

Consultants

Robert-Jan Bannink

Robert-Jan Bannink

Consultant

Met een ervaring van 20 jaar in senior management en HSE posities binnen verschillende multinationals, wil ik graag mijn ervaring delen en anderen inspireren dat er nog veel te winnen is in hun bedrijf.

Robert-Jan Bannink – Biografie.

Ieder bedrijf heeft zijn eigen balans gevonden tussen de veronderstelde belangen van alle belanghebbenden. Ik ben vaak gefascineerd door de manier waarop deze balans tot stand is gekomen. Al te vaak bestaan er conflicterende doelstellingen en is de balans het gevolg van politieke krachten; politieke krachten die overigens vaak niet eens het gevolg zijn van expliciete discussies. Ik ben er van overtuigd dat een meer integrale aanpak in uw bedrijf zal resulteren in een enorme resultaatsverbetering. Voordelen die in het belang zijn van alle belanghebbenden of, tenminste, niet ten koste van enkele hiervan. Door een toename van transparantie in het verbeterpotentieel, door het bieden van de tools om deze verbeteringen te realiseren (en het vertrouwen hierin) en door empowerment van medewerkers te vergroten, zal het ambitieniveau in uw organisatie weer stijgen tot het niveau dat veel medewerkers hadden op het moment dat ze hun carrière startten.

Vertaling van strategie in tastbare activiteiten, organisatie analyse en –ontwikkeling en verander management in het operationele veld vormen de leidende thema’s waar ik graag aan werk. Hierbij richt ik me in eerste instantie op het proces omdat een goed proces tot een goed resultaat leidt. Echter, het gewenste resultaat is het criterium voor succes en dat bepaalt dan ook welke processen doorlopen moeten worden. Ik heb een directe communicatie stijl en stel graag vragen die mensen aan het denken zetten omdat ik geloof dat vanuit deze bewustwording de verandering en de reis naar verbetering begint. Ik hoop dat ik u ook op úw reis mag ondersteunen!

"Uw medewerkers een veilige werkomgeving bieden is een ‘license to operate’"

NAVIGATOR CONSULT

Bij ons Werken

Werken voor Navigator Consult.

Navigator Consult is altijd op zoek naar ervaren professionals op het gebied van:

  • Continu Verbeteren (TPM, Lean, etc)
  • Process Safety
  • Veiligheids management
  • Milieu en Energie
  • Kwaliteits management
  • Onderhoud
  • Plant & Productie management

We zijn op zoek naar mensen die bewust kiezen voor het werken aan tijdelijke opdrachten, of in vast dienstverband of op interim basis. Stuur uw resumé/CV naar ons zodat wij kunnen kijken of wij mogelijkheden zien u te plaatsen. Uw reactie zien we graag tegemoet!

Kompas Navigator Consult te Zwolle

Contact

Contactgegevens

Contactformulier